Hướng dẫn Zoho Email – Zoho CRM trên điện thoại

ZOHO EMAIL

 1. Hệ điều hành Android:
 • B1 : Vào CH PLAY -> Search zoho mail
 • B2 : Cài đặt ứng dụng Zoho mail
 • B3 : Đăng nhập email và password như trên máy tính

 1. Hệ điều hành IOS:
 • B1 : Vào Apple Store -> Search zoho mail
 • B2 : Cài đặt ứng dụng Zoho mail
 • B3 : Đăng nhập email và password như trên máy tính

ZOHO CRM

 1.  Hệ điều hành Android:
 • B1 : Vào CH PLAY -> Search Zoho CRM
 • B2 : Cài đặt ứng dụng Zoho CRM
 • B3 : Đăng nhập email và password như trên máy tính

 1. Hệ điều hành IOS:
 • B1 : Vào Apple Store -> Search Zoho CRM
 • B2 : Cài đặt ứng dụng Zoho CRM
 • B3 : Đăng nhập email và password như trên máy tính